Konferencia digitalchain2024

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1/B
Sobota 13. apríla 2024 od 9.00 do 19.00

12,00 50,00